Som­mige mensen twi­jfe­len of een bekken­fy­s­io­ther­a­peute wel of niet iets voor hun kan beteke­nen. Wij hopen dat de infor­matie op onze web­site deze vraag voor u beantwoord.

Hieron­der vind u enkele prob­leemge­bieden, waar­bij Bekken­zorg­cen­trum Buiter u kan helpen.

Obsti­patie

Urine ver­lies

Bekken­pijn

Man­nen